qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy phân tách nhân tử cho biểu thức
Đáp án
circle-check-icon
$$x ^ { 2 } - 2 x$$
$x \left ( x - 2 \right )$
Hãy rút gọn biểu thức về dạng phân tách nhân tử
$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ x }$
$ $ Hãy rút gọn phương trình bằng thừa số chung $ x$
$\color{#FF6800}{ x } \left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } \right )$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo