Kết quả tính toán

Công thức
Hãy chuyển đổi phân số thành %
Đáp án
circle-check-icon
$$\dfrac { 4 } { 13 }$$
$30,8 \%$
Hãy chuyển đổi phân số thành %
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 4 } } { \color{#FF6800}{ 13 } } }$
$ $ Đổi phân số về dạng số thập phân $ $
$\color{#FF6800}{ 0,30769 }$
$\color{#FF6800}{ 0,30769 }$
$ $ Hãy nhân với 100 để chuyển thành % $ $
$0,30769 \times \color{#FF6800}{ 100 } = \color{#FF6800}{ 30,8 }$
$0,30769 \times \color{#FF6800}{ 100 } = \color{#FF6800}{ 30,8 }$
$ $ Hãy ghép %vào $ $
$\color{#FF6800}{ 30,8 \% }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo