qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Nhân 2 số
Đáp án
circle-check-icon
$$8 \times 3$$
$24$
Nhân 2 số
$\color{#FF6800}{ 8 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 }$
$ $ Lấy $ 8 $ nhân $ 3$
$\color{#FF6800}{ 24 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo