qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy viết lại số sau
Đáp án
circle-check-icon
$$25$$
$5 ^ { 2 }$
Hãy viết lại dưới dạng hàm mũ
$\color{#FF6800}{ 25 }$
$ $ Hãy viết số ở dạng số mũ với cơ số $ 5$
$\color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo