qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Đồ thị
$y = 2 x$
$x$Giao điểm
$\left ( 0 , 0 \right )$
$y$Giao điểm
$\left ( 0 , 0 \right )$
$$y = 2 x$$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo