qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Nhân 2 số
Đáp án
circle-check-icon
$$7 \times 4$$
$28$
Nhân 2 số
$\color{#FF6800}{ 7 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 4 }$
$ $ Lấy $ 7 $ nhân $ 4$
$\color{#FF6800}{ 28 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo