qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Tính đạo hàm
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$y = x ^ { 2 }$$
$\dfrac {d } {d x } {\left( y \right)} = 2 x$
Tính đạo hàm của hàm số logarit
$\dfrac {d } {d \color{#FF6800}{ x } } {\left( \color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \right)}$
$ $ Tính đạo hàm $ $
$\color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ x }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo