qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Trừ 2 số
Đáp án
circle-check-icon
$$1 - 2$$
$- 1$
Trừ 2 số
$\color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 }$
$ $ Lấy $ 1 $ trừ $ 2$
$\color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo