qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy viết lại số sau
Đáp án
circle-check-icon
$$120$$
$1,20 \times 10 ^ { 2 }$
Hãy viết lại bằng hệ thống số khoa học
$\color{#FF6800}{ 120 }$
$ $ Hãy viết lại bằng hệ thống số khoa học $ $
$\color{#FF6800}{ 1,20 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 10 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo