qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Đổi phân số về dạng số thập phân
Đáp án
circle-check-icon
$$\dfrac { 7 } { 4 }$$
$1,75$
Đổi phân số về dạng số thập phân
$\color{#FF6800}{ \dfrac { 7 } { 4 } }$
$ $ Đổi phân số về dạng số thập phân $ $
$\color{#FF6800}{ 1,75 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo