qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Đồ thị
$y = x ^ { 2 } - 2 x - 1$
$y = 0$
$x$Giao điểm
$\left ( 1 + \sqrt{ 2 } , 0 \right )$, $\left ( 1 - \sqrt{ 2 } , 0 \right )$
$y$Giao điểm
$\left ( 0 , - 1 \right )$
Giá trị bé nhất
$\left ( 1 , - 2 \right )$
Dạng tiêu chuẩn
$y = \left ( x - 1 \right ) ^ { 2 } - 2$
$$x ^ { 2 } - 2 x - 1 = 0$$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo