qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Tính
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$a \div \left ( b \div c \right )$$
$\dfrac { a c } { b }$
Hãy sắp xếp đa thức hữu tỉ
$\color{#FF6800}{ a } \color{#FF6800}{ \div } \left ( \color{#FF6800}{ b } \color{#FF6800}{ \div } \color{#FF6800}{ c } \right )$
$ $ Hãy tính biểu thức nhân $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ a } \color{#FF6800}{ c } } { \color{#FF6800}{ b } } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo