Kết quả tính toán

Công thức
Hãy tìm thương và số dư
Đáp án
circle-check-icon
$$3 \div 4$$
$ $ thương $ : 0 \\ $ Số dư $ : 3$
Hãy tìm thương và số dư
$\color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ \div } \color{#FF6800}{ 4 }$
$ $ Hãy tìm thương và số dư $ $
$ $ thương $ : 0 \\ $ Số dư $ : 3$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo