qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Đổi phân số chưa tối giản về dạng hỗn số
Đáp án
circle-check-icon
$$\dfrac { 4 } { 3 }$$
$1 \dfrac { 1 } { 3 }$
Đổi phân số chưa tối giản về dạng hỗn số
$\color{#FF6800}{ \dfrac { 4 } { 3 } }$
$ $ Hãy đặt $ 1 $ vào trước hỗn số của phép tính dư $ 4 $ $ \div $ $ 3 $ , $ 1 $ vào tử số $ $
$\color{#FF6800}{ 1 \dfrac { 1 } { 3 } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo