qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy biểu diễn về đơn vị độ
Đáp án
circle-check-icon
$$2 ^ { \circ }$$
$\dfrac { \pi } { 90 }$
Viết lại bằng radian
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \circ }$
$ $ Nhân góc với $ \dfrac{\pi}\{180^{\circ}} $ để biểu diễn bằng radian $ $
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \circ } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ \dfrac { \pi } { 180 ^ { \circ } } }$
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \circ } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ \dfrac { \pi } { 180 ^ { \circ } } }$
$ $ Hãy đơn giản hóa biểu thức $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \pi } { 90 } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo