qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy tìm số các ước số
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$2$$
$2$
Hãy tìm số các ước số
$\color{#FF6800}{ 2 }$
$ $ Dựa vào số mũ để tìm số các ước số $ $
$\color{#FF6800}{ 2 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo