เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
คำนวณค่า
คำตอบ
circle-check-icon
$$4 ^ { - 2 }$$
$\dfrac { 1 } { 16 }$
คำนวณค่า
$4 ^ { \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ หากเลขชี้กำลังเป็นลบให้เปลี่ยนเป็นเศษส่วน $ $
$\dfrac { 1 } { 4 ^ { 2 } }$
$\dfrac { 1 } { \color{#FF6800}{ 4 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
$ $ คำนวณเลขยกำลัง $ $
$\dfrac { 1 } { \color{#FF6800}{ 16 } }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo