เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
กราฟ
$| 3 x + 2 | > 5$
$| 3 x + 2 | > 5$
การแก้อสมการ
$x < - \dfrac { 7 } { 3 } \text{ หรือ } x > 1$
$$| 3 x + 2 | > 5$$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo