เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
คำนวณค่า
คำตอบ
circle-check-icon
$$\left ( \sqrt{ 5 } - 2 \right ) ^ { 2 }$$
$- 4 \sqrt{ 5 } + 9$
คำนวณค่า
$\left ( \sqrt{ \color{#FF6800}{ 5 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ คำนวณเลขยกำลัง $ $
$\color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 4 } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 5 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 9 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo