เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
กราฟ
$y = 9 x ^ { 2 } - 12 x + 4$
$y = 0$
$x$การตัด
$\left ( \dfrac { 2 } { 3 } , 0 \right )$
$y$การตัด
$\left ( 0 , 4 \right )$
น้อยสุด
$\left ( \dfrac { 2 } { 3 } , 0 \right )$
แบบฟอร์มมาตรฐาน
$y = 9 \left ( x - \dfrac { 2 } { 3 } \right ) ^ { 2 }$
$$9 x ^ { 2 } - 12 x + 4 = 0$$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo