เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
แสดงตัวหารทั้งหมด
คำตอบ
circle-check-icon
$$121$$
$1 , 11 , 121$
หาตัวหารทั้งหมด
$\color{#FF6800}{ 121 }$
$ $ แสดงจำนวนเต็มเป็นผลคูณของเลขทศนิยม $ $
$\color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ แสดงตัวหารของตัวประกอบ $ $
$\color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } , \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } , \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ คำนวณผลคูณของตัวหารทั้งหมด $ $
$\color{#FF6800}{ 1 } , \color{#FF6800}{ 11 } , \color{#FF6800}{ 121 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo