เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
หารากที่สอง
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$121$$
$\pm 11$
หารากที่สอง
$\color{#FF6800}{ 121 }$
$ $ สำหรับรากที่สองแบบคู่นำ $ \pm $ วางไว้หน้ารากที่สอง $ $
$\pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ 121 } }$
$\pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ 121 } }$
$ $ จัดการส่วนที่สามารถนำออกมาจากเครื่องหมายรากในเครื่องหมายรากที่สอง $ $
$\pm \color{#FF6800}{ 11 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo