เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
คำนวณค่า
คำตอบ
circle-check-icon
$$1 - \left ( - 2 \right )$$
$3$
คำนวณค่า
$1 \color{#FF6800}{ - } \left ( \color{#FF6800}{ - } 2 \right )$
$ $ จัดรูปการลบ $ $
$1 + 2$
$\color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 }$
$ $ เพิ่ม $ 1 $ และ $ 2$
$\color{#FF6800}{ 3 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo