เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
หาค่าประมาณ
คำตอบ
circle-check-icon
$$10 \sqrt{ 3 }$$
$\approx 17.3205$
หาค่าประมาณ
$\color{#FF6800}{ 10 } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } }$
$ $ หาค่าประมาณของรากที่สอง $ $
$\approx \color{#FF6800}{ 17.3205 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo