เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
คำตอบ
circle-check-icon
$$\dfrac { 8 } { 2 }$$
$4$
ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 8 } } { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
$ $ หารตัวเศษ $ 8 $ ถูกหารด้วยตัวหาร $ 2 $ ให้หารด้วย $ 2$
$\color{#FF6800}{ 4 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo