เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
หารตัวเลขใด ๆ
คำตอบ
circle-check-icon
$$100 \div 5$$
$20$
หารตัวเลขใด ๆ
$\color{#FF6800}{ 100 } \color{#FF6800}{ \div } \color{#FF6800}{ 5 }$
$ $ หาร $ 100 $ ด้วย $ 5$
$\color{#FF6800}{ 20 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo