เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
คำนวณค่า
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
$$0.3 + \dfrac { 1 } { 2 } x$$
$\dfrac { 5 x + 3 } { 10 }$
จัดเรียงนิพจน์ตรรกยะ
$\color{#FF6800}{ 0.3 } + \dfrac { 1 } { 2 } x$
$ $ แปลงทศนิยมให้เป็นเศษส่วน $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 3 } } { \color{#FF6800}{ 10 } } } + \dfrac { 1 } { 2 } x$
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 3 } } { \color{#FF6800}{ 10 } } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 2 } } } \color{#FF6800}{ x }$
$ $ คำนวณนิพจน์เป็นรูปแบบเศษส่วน $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 5 } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 3 } } { \color{#FF6800}{ 10 } } }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo