เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
รากที่สอง
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$2 \sqrt{ 18 }$$
$\sqrt{ 72 }$
เปลี่ยนนิพจน์
$\color{#FF6800}{ 2 } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 18 } }$
$ $ ใส่สัมประสิทธิ์ลงในสแควร์รูท $ $
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 18 } }$
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 18 } }$
$ $ ทำนิพจน์ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย $ $
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 18 } }$
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 18 } }$
$ $ คูณ $ 4 $ และ $ 18$
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 72 } }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo