เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
หารตัวเลขใด ๆ
คำตอบ
circle-check-icon
$$72 \div 3$$
$24$
หารตัวเลขใด ๆ
$\color{#FF6800}{ 72 } \color{#FF6800}{ \div } \color{#FF6800}{ 3 }$
$ $ หาร $ 72 $ ด้วย $ 3$
$\color{#FF6800}{ 24 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo