เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
หารตัวเลขใด ๆ
คำตอบ
circle-check-icon
$$13 \div 2$$
$\dfrac { 13 } { 2 }$
หารตัวเลขใด ๆ
$\color{#FF6800}{ 13 } \color{#FF6800}{ \div } \color{#FF6800}{ 2 }$
$ $ หาร $ 13 $ ด้วย $ 2$
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 13 } } { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo