เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
ค้นหาผลรวม
คำตอบ
circle-check-icon
$$- 4 + 4$$
$0$
ค้นหาผลรวมของจำนวนลบและบวก
$\color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 4 }$
$ $ เพิ่ม $ - 4 $ และ $ 4$
$\color{#FF6800}{ 0 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo