เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
คำนวณนิพจน์
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$${ 3 }!$$
$6$
คำนวณนิพจน์
${ \color{#FF6800}{ 3 } }!$
$ $ คำนวณโดยใช้ $ n! = n\times\left(n-1\right)\times\cdots\times2\times1$
$\color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 1 }$
$\color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 1 }$
$ $ คูณตัวเลข $ $
$\color{#FF6800}{ 6 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo