เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
คำนวณค่า
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$\dfrac { 7 } { 12 } \div 14$$
$\dfrac { 1 } { 24 }$
คำนวณค่า
$\dfrac { 7 } { 12 } \color{#FF6800}{ \div } \color{#FF6800}{ 14 }$
$ $ แปลงการหารเป็นการคูณ $ $
$\dfrac { 7 } { 12 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 14 } } }$
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 7 } } { \color{#FF6800}{ 12 } } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 14 } } }$
$ $ คำนวณผลคูณของจำนวนตรรกยะ $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 24 } } }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo