เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
ขยายนิพจน์
คำตอบ
circle-check-icon
$$\left ( 2 x - 3 \right ) ^ { 3 }$$
$8 x ^ { 3 } - 36 x ^ { 2 } + 54 x - 27$
จัดพหุนาม
$\left ( \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 3 } }$
$ $ ขยายสมการ $ $
$\color{#FF6800}{ 8 } \color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 36 } \color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 54 } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 27 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo