เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
ขยายนิพจน์
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$\left ( x + 6 \right ) ^ { 2 }$$
$x ^ { 2 } + 12 x + 36$
จัดพหุนาม
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 6 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ ขยายนิพจน์ทวินาม $ $
$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 12 } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 36 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo