เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
แยกตัวประกอบเฉพาะ
คำตอบ
circle-check-icon
$$24 \times 4$$
$2 ^ { 5 } \times 3$
จัดการโดยการใช้กฎของเลขชี้กำลัง
$\color{#FF6800}{ 24 } \times 4$
$ $ แสดงจำนวนเต็มเป็นผลคูณของเลขทศนิยม $ $
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } \times \color{#FF6800}{ 3 } \times 4$
$2 ^ { 3 } \times 3 \times \color{#FF6800}{ 4 }$
$ $ แสดงจำนวนเต็มเป็นผลคูณของเลขทศนิยม $ $
$2 ^ { 3 } \times 3 \times \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } \times \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \times 3$
$ $ บวกตัวชี้กำลังที่มีเลขฐานเดียวกัน $ $
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } } \times 3$
$2 ^ { \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } } \times 3$
$ $ เพิ่ม $ 3 $ และ $ 2$
$2 ^ { \color{#FF6800}{ 5 } } \times 3$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo