เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
คูณสองตัวเลข
คำตอบ
circle-check-icon
$$36 \times 3$$
$108$
คูณสองตัวเลข
$\color{#FF6800}{ 36 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 }$
$ $ คูณ $ 36 $ และ $ 3$
$\color{#FF6800}{ 108 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo