เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
กราฟ
$y = x ^ { 2 } + 5 x + 3$
$y = 0$
$x$การตัด
$\left ( - \dfrac { 5 } { 2 } - \dfrac { \sqrt{ 13 } } { 2 } , 0 \right )$, $\left ( - \dfrac { 5 } { 2 } + \dfrac { \sqrt{ 13 } } { 2 } , 0 \right )$
$y$การตัด
$\left ( 0 , 3 \right )$
น้อยสุด
$\left ( - \dfrac { 5 } { 2 } , - \dfrac { 13 } { 4 } \right )$
แบบฟอร์มมาตรฐาน
$y = \left ( x + \dfrac { 5 } { 2 } \right ) ^ { 2 } - \dfrac { 13 } { 4 }$
$$x ^ { 2 } + 5 x + 3 = 0$$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo