เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
คำนวณค่า
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$x ^ { 2 } + \dfrac { 1 } { x ^ { 2 } }$$
$\dfrac { x ^ { 4 } + 1 } { x ^ { 2 } }$
จัดเรียงนิพจน์ตรรกยะ
$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } } }$
$ $ คำนวณนิพจน์เป็นรูปแบบเศษส่วน $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } } }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo