เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
คูณสองตัวเลข
คำตอบ
circle-check-icon
$$6 \times 9$$
$54$
คูณสองตัวเลข
$\color{#FF6800}{ 6 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 9 }$
$ $ คูณ $ 6 $ และ $ 9$
$\color{#FF6800}{ 54 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo