เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
แปลงเศษส่วนเป็นร้อยละ
คำตอบ
circle-check-icon
$$\dfrac { 3 } { 25 }$$
$12.0 \%$
แปลงเศษส่วนเป็นร้อยละ
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 3 } } { \color{#FF6800}{ 25 } } }$
$ $ แปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม $ $
$\color{#FF6800}{ 0.12 }$
$\color{#FF6800}{ 0.12 }$
$ $ คูณด้วย 100 เพื่อทำให้เป็นร้อยละ $ $
$0.12 \times \color{#FF6800}{ 100 } = \color{#FF6800}{ 12.0 }$
$0.12 \times \color{#FF6800}{ 100 } = \color{#FF6800}{ 12.0 }$
$ $ แนบ % $ $
$\color{#FF6800}{ 12.0 \% }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo