เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
แปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม
คำตอบ
circle-check-icon
$$\dfrac { 15 } { 2 }$$
$7.5$
แปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 15 } } { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
$ $ แปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม $ $
$\color{#FF6800}{ 7.5 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo