เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
ค้นหาผลหารและส่วนเหลือ
คำตอบ
circle-check-icon
$$6 \div 4$$
$ $ ผลหาร $ : 1 \\ $ เหลือ $ : 2$
ค้นหาผลหารและส่วนเหลือ
$\color{#FF6800}{ 6 } \color{#FF6800}{ \div } \color{#FF6800}{ 4 }$
$ $ ค้นหาผลหารและส่วนเหลือ $ $
$ $ ผลหาร $ : 1 \\ $ เหลือ $ : 2$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo