เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
คูณสองตัวเลข
คำตอบ
circle-check-icon
$$18 \times 4$$
$72$
คูณสองตัวเลข
$\color{#FF6800}{ 18 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 4 }$
$ $ คูณ $ 18 $ และ $ 4$
$\color{#FF6800}{ 72 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo