เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
กราฟ
$y = x ^ { 2 } + 2 x + 1$
$y = 0$
$x$การตัด
$\left ( - 1 , 0 \right )$
$y$การตัด
$\left ( 0 , 1 \right )$
น้อยสุด
$\left ( - 1 , 0 \right )$
แบบฟอร์มมาตรฐาน
$y = \left ( x + 1 \right ) ^ { 2 }$
$$x ^ { 2 } + 2 x + 1 = 0$$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo