เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
แยกตัวประกอบเฉพาะ
คำตอบ
circle-check-icon
$$102 ^ { 2 }$$
$2 ^ { 2 } \times 3 ^ { 2 } \times 17 ^ { 2 }$
จัดการโดยการใช้กฎของเลขชี้กำลัง
$\color{#FF6800}{ 102 } ^ { 2 }$
$ $ แสดงจำนวนเต็มเป็นผลคูณของเลขทศนิยม $ $
$\left ( \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 17 } \right ) ^ { 2 }$
$\left ( \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 17 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ หากฐานประกอบด้วยผลคูณของจำนวนสองจำนวนขึ้นให้เปลี่ยนเป็นผลคูณของเลขยกกำลัง $ $
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 17 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo