เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
คำนวณค่า
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$2 \div \dfrac { 1 } { 3 }$$
$6$
คำนวณค่า
$2 \color{#FF6800}{ \div } \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 3 } } }$
$ $ แปลงการหารเป็นการคูณ $ $
$2 \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 3 } } { \color{#FF6800}{ 1 } } }$
$\color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 3 } } { \color{#FF6800}{ 1 } } }$
$ $ คำนวณผลคูณของจำนวนตรรกยะ $ $
$\color{#FF6800}{ 6 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo