เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
แปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม
คำตอบ
circle-check-icon
$$\dfrac { 4 } { 13 }$$
$0. \dot{ 3 } 0769 \dot{ 2 }$
แปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 4 } } { \color{#FF6800}{ 13 } } }$
$ $ แปลงเศษส่วนเป็เลขทศนิยมซ้ำ $ $
$\color{#FF6800}{ 0. \dot{ 3 } 0769 \dot{ 2 } }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo