เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
แยกตัวประกอบเฉพาะ
คำตอบ
circle-check-icon
$$81$$
$3 ^ { 4 }$
แยกตัวประกอบเฉพาะ
$\color{#FF6800}{ 81 }$
$ $ แสดงจำนวนเต็มเป็นผลคูณของเลขทศนิยม $ $
$\color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo