เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
แยกตัวประกอบเฉพาะ
คำตอบ
circle-check-icon
$$8 \times 9$$
$2 ^ { 3 } \times 3 ^ { 2 }$
จัดการโดยการใช้กฎของเลขชี้กำลัง
$\color{#FF6800}{ 8 } \times 9$
$ $ แสดงจำนวนเต็มเป็นผลคูณของเลขทศนิยม $ $
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } \times 9$
$2 ^ { 3 } \times \color{#FF6800}{ 9 }$
$ $ แสดงจำนวนเต็มเป็นผลคูณของเลขทศนิยม $ $
$2 ^ { 3 } \times \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo